TRD travel AS hadde sin spede begynnelse i 1967 som Studentenes Reisekontor på daværende Norges tekniske høgskole. Gjennom navneskifter, fusjoner og oppkjøp er vi i dag det største og ledende reisebyrået nord for Dovre. Vi har 38 engasjerte og dyktige medarbeidere innen våre tre forretningsområder; Forretningsreiser, Feriereiser og Grupper, kurs og konferanse. Vi er franchisetaker i reisebyråkjeden G Travel, og har partnerskap med Travel Leaders Group, som til sammen har mer enn 52 000 ansatte fordelt på 7 000 kontor i 90 land.

Våre erfarne ansatte har høy kompetanse innenfor alle reise-relaterte områder og setter sin ære i å yte alle våre kunder høy service. Vi legger stor vekt på å være ledende innen teknologisk utvikling. Vi er stolte av våre systemer for online bestilling, digitale system for gruppebehandling og andre egenutviklede digitale løsninger, som gir stor fleksibilitet og tilpasningsevne. Vi jobber med løsninger for fremtiden og samarbeider bl.a. med Sintef og Avinor om et prosjekt i regi Forskningsrådet for å utvikle bedre systemer og rutiner for bestilling av reiser innen marine/offshore/bemanning.

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og jobber for bærekraftige reiser. Vi er miljøsertifisert etter ISO 14001 og jobber aktivt med å gi våre kunder oppdatert informasjon om reiseråd og smittevern. Våre ansatte er organisert i HK, vi er en sertifisert lærebedrift og har vært en sentral bidragsyter til «A million Voices» siden 2009.

Kontaktinformasjon:


Grupper, kurs og konferanse:

73 80 77 20 | meet.trd@gtravel.no

Øyvind Rusten

Produktansvarlig ferie- og sportsreiser

Kristine Larem

Avdelingsleder grupper, kurs og konferanse

Sigrun Ranøyen

Avdelingsleder forretningsreiser

Anders Aursand

Daglig leder

Kristin Hofstad

Økonomisjef

Audun Hovland

Driftsleder

Sigbjørn Hoff

Prosjektansvarlig